Autorzy zdjęć:

  1. Dr inż. Aleksandra Grabarczyk
  2. Mgr inż. Beata Gracz
  3. Dr inż. Bartosz Grysakowski
  4. Dr inż. Karolina Kaczmarska
  5. Dr inż. Joanna Loch – Zawrotniak
  6. Dr inż. Grzegorz Piwowarski