Zostań specjalistą w tworzeniu nowoczesnych, wysoce zaawansowanych komponentów odlewanych wykonanych z metalu, kompozytów metalowych czy tworzyw sztucznych.

Jako absolwent Komputerowego Wspomagania Procesów Inżynierskich będziesz posiadał wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
 • zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych,
 • metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych,
 • elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn,
 • krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
 • komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej.

Nauczymy Cię:

 • rozwiązywać metodami analitycznymi problemy z zakresu matematyki, fizyki i chemii ogólnej,
 • opracować algorytm obliczeniowy oraz rozwiązać numerycznie równania fizyki matematycznej opisujące procesy wymiany masy, pędu i energii,
 • samodzielnie zaprojektować proste urządzenia z uwzględnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych o odpowiednich właściwościach mechanicznych,
 • projektować złożone obiekty geometryczne z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska CAD,
 • posługiwać się nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w: termodynamice i materiałoznawstwie.

Jeśli zdecydujesz się na studia magisterskie na II stopniu, dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 

 • nowoczesnych, wspomaganych komputerowo systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz informatyki i matematyki stosowanej w tym obsługi komercyjnych systemów CAM i CAE wykorzystywanych w przemyśle,
 • metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej,
 • odlewania tworzyw sztucznych,
 • algorytmiki oraz programowania obiektowego i bazodanowego,
 • budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych.

Praktyki studenckie:

Studenci odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz komputerowym wspomaganiem procesów produkcyjnych. Wydział posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: Delphi, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing, inne.

Perspektywy zawodowe:

Twoim miejscem pracy po ukończeniu studiów mogą być:

 • niezależne biura projektowe zajmujące się opracowaniem technologii dla przemysłu odlewniczego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją z branży: motoryzacyjnej, energetycznej, stoczniowej, lotniczej i innych,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania odlewów ze stopów metali i tworzyw sztucznych.

 

Będąc absolwentem możesz pracować jako:

 • inżynier technolog,
 • specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych,
 • specjaliści IT dla branży odlewniczej,
 • laboranci oraz kadra naukowa,
 • inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
 • specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją,
 • konsultanci ds. problematyki odlewniczej.

Limit przyjęć:

 

Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025:

miejsc na Studia I stopnia (inżynierskie) – rekrutacja letnia

miejsca na Studia II stopnia (magisterskie)